PERSONUPPGIFTSPOLICY

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker när du väljer att handla på rebelz.se av Rebelz Sporting Goods AB, organisationsnummer 556952-0694. Rebelz Sporting Goods AB benämns som ”vi” eller ”oss” personuppgiftspolicy.

Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant innan du väljer att slutföra ditt köp av oss. Din integritet är viktig för dig och för oss. En personuppgift är en uppgift som kan härledas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer. Den som ansvarar för personuppgifter hos oss är personuppgiftsansvarig.

Policyn gäller från och med den 2018-05-25 då den nya dataskyddsförordningen (GDPR) slutligen träder i kraft.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Kontakta personuppgiftsansvarige på Rebelz Sporting Goods AB:

Rebelz Sporting Goods AB
Att: Personuppgiftsansvarige
Nystrandsgatan 31
63346 Eskilstuna
E-postadress: info@rebelz.se

PERSONUPPGIFTER
För att du ska kunna besöka vår webbplats, beställa varor och tjänster eller kontakta våran kundservice måste vi samla in och behandla uppgifter om dig. Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du genomför ett köp, besöker webbplatsen och kontaktar kundservice. Informationen som samlas in från dig via köp krävs för att kunna ingå avtal med oss och för att vi ska tillhandahålla tjänster och kundservice. Om du skapar ett konto samlar vi in uppgifterna som du lämnar vid registreringen och knyter dessa till inköpshistorik, önskelista och betalsätt. Du kan när som helst kontrollera och korrigera dina uppgifter för ditt konto genom att logga in på webbplatsen och hantera uppgifterna under ”mitt konto”.

SAMTYCKE/GODKÄNNANDE
Genom att acceptera villkoren samtycker du till att:
– Behandling av personuppgifter sker enligt Rebelz Sporting Goods personuppgiftspolicy.

ÄNDAMÅL
Ändamålen för behandling av personuppgifter är följande:
– Hantering av beställningen.
– Leverans av beställningen.
– Slutförande av beställningen.
– Bokföring av beställningen.
– Retur/byte, reklamation och garantiärende som rör beställningen.
– Skicka notifiering via e-post och SMS av hanteringen av din beställning och samt leverans av din beställning.
– Kontakta dig via e-post och SMS för nöjdhetsärenden och marknadsföring.
– Säkerställa teknisk funktionalitet samt förebygga och utreda missbruk och fel när du handlar av oss. Samt analysering av trafik och order data.
– Fullgöra förpliktelser enligt lag.

ÄNDAMÅL RÄTTSLIG GRUND PERSONUPPGIFTER LAGRINGSTID
Hantering, leverans och slutförande av beställning. Retur/byte, reklamation och garantiärende som rör beställningen. Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor). – Namn, adress, telefon samt e-post
– Geografisk information
– IP-adress, enhetsinfo, logginfo.
– Eventuella andra uppgifter du själv lämnar.
3 år.
Fullgöra förpliktelser enligt lag. T.ex. bokföringslagen. Rättslig förpliktelse. – Namn, adress, telefon samt e-post
– Geografisk information
– IP-adress, enhetsinfo, logginfo.
– Eventuella andra uppgifter du själv lämnar..
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.
Marknadsföring. T.ex. via e-post och sms. Samtycke. – Namn, adress, telefon samt e-post
– Geografisk information
– IP-adress, enhetsinfo, logginfo.
– Eventuella andra uppgifter du själv lämnar.
2 år eller tills du själv väljer att avregistrera dig.
Administrera ditt kontoinnehav (mitt konto). Fullföljande av avtal om konto hos Rebelz. – Namn, adress, telefon samt e-post
– Geografisk information
– IP-adress, enhetsinfo, logginfo.
– Eventuella andra uppgifter du själv lämnar.
– Orderhistorik.
– Information om ditt kontoinnehav.
3 år eller tills du själv väljer att radera kontot under ”mina sidor”.
Kundservice. Samtycke. – Namn, adress, telefon samt e-post
– Geografisk information
– IP-adress, enhetsinfo, logginfo.
– Eventuella andra uppgifter du själv lämnar.
– Orderhistorik.
– Information om ditt kontoinnehav.
90 dagar efter att kundserviceärendet är slutfört.
Teknisk funktionalitet och analys. T.ex. loggfiler och dataanalysering. Samtycke. – Namn, adress, telefon samt e-post
– Geografisk information
– IP-adress, enhetsinfo, logginfo.
– Eventuella andra uppgifter du själv lämnar.
– Orderhistorik.
– Information om ditt kontoinnehav.
24 månader.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN
Vi använder oss utav personuppgiftsbiträden som behandlar och hanterar personuppgifter för vår räkning för att vi ska kunna fullfölja ändamålen. Vi har personuppgiftsbiträden för:
– Transporter (logistikföretag och speditörer).
– Betallösningar (betaltjänstleverantörer).
– IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

VART VI BEHANDLAR PERONSUPPGIFTER
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

ÖVRIG INFORMATION
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter förutom i de fall lagen kräver detta eller om du har lämnat ditt medgivande till detta. Vid utredning av brott kan personuppgifter komma att lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

REGISTERUTDRAG
Du har rätt att efterfråga ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar/lagrar. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl.

RÄTTELSE
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga.

ANONYMISERING/RADERING
Du kan begära anonymisering eller radering av personuppgifterna vi behandlar om dig ifall de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY
VI har rätt att när som helst ändra personuppgiftspolicyn. Vi kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet innan den ändrade personuppgiftspolicyn träder ikraft.

COOKIES
När du besöker webbplatsen använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy som du hittar på rebelz.se/cookiepolicy.